Ανακαίνιση Τριώροφης Κατοικίας

Περιοχή: Βουλα

Ομάδα Μελέτης: Σοφία Καλλέα, Αλκμήνη Τζίμα

Ημερομηνία μελέτης: 2016

Ημερομηνία κατασκευής: 2016

Επιφάνεια: 275μ²

Φωτογραφίες: Γιώργος Σιδέρης

Πρόκειται για τριώροφη κατοικία, που θα στεγάσει μια τριμελή οικογένεια. Οι παρεμβάσεις ήταν περιορισμένες και στοχευμένες περισσότερο στο κομμάτι του interior design, καθώς υπήρχε αδυναμία ριζικής παρέμβασης στο δομικό κομμάτι του κτιρίου. Σχεδιάστηκε η σταθερή επίπλωση που απαιτούνταν για τη μετατροπή μιας αποθήκης σε παιδικό υπνοδωμάτιο και dressing room και του μετασχηματισμού του καθιστικού σε γυμναστήριο. Στη συνέχεια επιλέχθηκε και σχεδιάστηκε η νέα κινητή επίπλωση, τα χρώματα, οι υφές, ο φωτισμός και οι επενδύσεις, με σκοπό να δέσουν αρμονικά τα καινούρια με τα παλιά στοιχεία (κατοικίας και επίπλωσης), ώστε να προκύψει ένα αρμονικό αποτέλεσμα.