Νέα Γραφεία TECHNOLOGICAL ΕΠΕ, Τεχνική Εταιρεία

Περιοχή: Νέος Κόσμος, Αθήνα

Ομάδα Μελετης: P.O.N.I  ARCHITECTS

Ημερομηνία Μελέτης:2016

Επιφάνεια: 120τμ

point of new ideas / project description soon available