Μελέτη Καταστήματος Ταχυφαγείου (Goody’s)

Περιοχή: Σαλαμίνα

Ομάδα Μελέτης: Σοφία Καλλέα, Αλκμήνη Τζίμα

Ημερομηνία Μελέτης:2014

Επιφάνεια: 138τμ

point of new ideas / project description soon available