Εστιατόριο Vino E Pane

Περιοχή: HOUTEN, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ομάδα Μελετης: ΚΑΛΛΕΑ ΣΟΦΙΑ, ΤΖΙΜΑ ΑΛΚΜΗΝΗ

Ημερομηνία Μελέτης: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Ημερομηνία Κατασκευής: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Επιφάνεια: 204μ2

Κατασκευή: DOT CONSTRUCTIONS

Φωτογραφίες: HANS DEKKER

restaurant-vino-e-pane

point of new ideas / project description soon available