Πολιτιστικό Κέντρο Ιδρύματος Κοινωφελούς Ιδρύματος Γ&Μ Βεργωτή,

Περιοχή: Κεφαλλονιά

Ομάδα Μελέτης: Σοφία Καλλέα, Αλκμήνη Τζίμα, Μαρία Πανδρευμένου, Κατερίνα Μυριζάκη

Ημερομηνία Μελέτης: 2014

Ημερομηνία Κατασκευής: –

Συνολική Επιφάνεία: 10.391,21 τμ

point of new ideas / project description soon available