Ανακαίνιση Όψης Φαρμακείου

Περιοχή: Ηλιούπολη, Αθήνα

Ομάδα Μελετης: P.O.N.I  ARCHITECTS

Ημερομηνία Μελέτης:2017

Ημερομηνία Κατασκευής:2017

point of new ideas / project description soon available