Νεολιθική εγκατάσταση στη θέση Σαμάρθι στα Καλύβια Θορικού

Creation Design: Σταμάτης Λεόντιος

Στέλλα Ραυτοπούλου, Ηρακλής Τσώνος – Νεολιθική εγκατάσταση στη θέση Σαμάρθι στα Καλύβια Θορικού

Η Προϊστορία της Αθήνας και της Αττικής,Διεθνές Συνέδριο, Μαϊος 27-31, 2015