Εικόνα και Ταυτότητα για τα Μουσεία και Μνημεία της Ελλάδας

Creation Design: Σταμάτης Λεόντιος

ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Διαγωνισμός Ιδεών ΤΑΠ,Υπουργείο Πολιτισμού, 2012

Συμμετέχοντες: Σταμάτης Λεόντιος , Αλήσια Μήλιου-Τζιάλλα  / Αρχιτέκτονες