Ισόγεια Κατοικία με Αίθριο

Περιοχή: Λάρισα

Ομάδα Μελετης: Σοφία Καλλέα, Αλκμήνη Τζίμα

Ημερομηνία Μελέτης: Δεκέμβριος 2016

Ημερομηνία Κατασκευής: –

Επιφάνεια: 122τμ