Γραφεία Εταιρείας Ανακύκλωσης Υλικών

Περιοχή: Βιομηχανική Περιοχή Καλυβίων, Μεσόγεια-Αττική

Ομάδα μελέτης: Σοφία Καλλέα, Αλκμήνη Τζίμα

Ημερομηνία Μελέτης:2015

Ημερομηνία Κατασκευής: –

Επιφάνεια: 250τμ

point of new ideas / project description soon available