Διώροφη Κατοικία

Περιοχή: Βούλα, Αττική

Μελέτη:  Αλκμήνη Τζίμα

Ημερομηνία Μελέτης:2016

Επιφάνεια: 396τμ

point of new ideas / project description soon available