Κάστρο Χώρας Σαμοθράκης

Περιοχή: Χώρα, Σαμοθράκη

Μελέτη: Σταμάτης Λεόντιος, Αρχιτέκτων

Συνεργάτες: Σωτήρης Παράσχου, Αρχιτέκτων

Κωνσταντίνα Σοφούλη, Αρχαιολόγος

Κατασκευή: Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Ημερομηνία Μελέτης: 2014

Ημερομηνια Αποπεράτωσης:2015

point of new ideas / project description soon available