Κατασκευή προπλάσματος του Κάστρου της Χώρας Σαμοθράκης

Περιοχή: Χώρα, Σαμοθράκη

Φορέας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Υλοποίηση: Αλκμήνη Τζίμα, Σοφία Καλλέα

Συνεργάτης: Σταμάτης Λεόντιος

Ημερομηνία Κατασκευής: 2015

 

Το πρόπλασμα τοποθετήθηκε στο μικρό εκθετήριο που δημιουργήθηκε εντός του κάστρου, συνοδευόμενο από τα επεξηγηματικά banners, ώστε να εμπλουτίζεται η εποπτική εικόνα του επισκέπτη και να έχει σαφέστερη αντίληψη της παρέμβασης.

Στόχος ήταν η κατά το δυνατόν πιστότερη δομική αναπαράσταση του κάστρου –ακόμη και της ερειπιοποίησής του- αλλά και της φυσιογνωμίας του βράχου, πάνω στον οποίο χτίστηκε.

Η προσεκτική ανάγνωση των φυσικών υλικών τοπίου και κτίσματος, οδήγησε στην ουσιαστική τους κωδικοποίηση σε ένα αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο υλικών, που δε μιμείται την εικόνα, αλλά προσπαθεί να αναδείξει τη σκληρότητα του τόπου και να λειτουργήσει συνθετικά στην αποσπασματική πρόσληψη εικόνων από τον επισκέπτη, συνοψίζοντας έτσι την περιήγηση σε μια συνεκτική τρισδιάστατη μορφή μικρότερης κλίμακας.

Υλικά: χαρτόνι // φύλλα φελλού // χρωματισμένος στόκος // λαμαρίνα dcp 1.5mm