Εστιατόριο Akropolis

Περιοχή: GELEEN, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ομάδα Μελετης: ΚΑΛΛΕΑ ΣΟΦΙΑ, ΤΖΙΜΑ ΑΛΚΜΗΝΗ

Ημερομηνία Μελέτης: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Ημερομηνία Κατασκευής: ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Επιφάνεια: 644μ2

Κατασκευή: DOT CONSTRUCTIONS

Φωτογραφίες: ΑΜΙΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

akropolis-bar-restaurant

point of new ideas / project description soon available