Αφίσα για το 1ο Συνέδριο Δομικών Κατασκευών

Creation Design: Γιάννης Αστερίδης, Σταμάτης Λεόντιος

Φοιτητικός Διαγωνισμός Ιδεών ΑΠΘ, Αρχιτεκτονική Σχολή Ξάνθης, 2007

Συμμετοχή:  Γιάννης Αστερίδης – Σταμάτης Λεόντιος

1ο βραβείο Αφίσας