Οδοντιατρείο

Περιοχή: Πάτρα

Ομάδας Μελέτης: Αλκμήνη Τζίμα, Σοφία Καλλέα

Επιφάνεια: 92μ²

Ημερομηνία μελέτης: 2015

Ημερομηνία κατασκευής: –

Ημερομηνία μελέτης: 2015

Ημερομηνία κατασκευής: –

Ζητήθηκε η δημιουργία ενός χώρου οδοντιατρείου που θα φιλοξενεί δύο θέσεις εργασίας. Αυτό ήταν το βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του χώρου. Μέσα σ’ ένα μακρόστενο κέλυφος να “χωρέσουν” δύο ανεξάρτητοι χώροι εργασίας οι οποίοι να πληρούν τις ανάγκες φυσικού φωτισμού και αερισμού. Η τεθλασμένη ως βασική χάραξη δημιουργεί δύο υποχώρους -δύο αγκαλιές- εκατέρωθεν δημιουργώντας τον απαιτούμενο χώρο για την εκάστοτε δραστηριότητα και επιτρέποντας στους δύο ανεξάρτητους χώρους εργασίας πέρα από τον φυσικό φωτισμό, την εκτόνωση ως μορφή διαλείμματος στην αυλή.