Μουσείο για την αξιοποίηση της Αργούς

Περιοχή: Βόλος

Ομάδα μελέτης: Ξάνθη Θεώνη, Ανδρουλάκης Θοδωρής, Τζίμα Αλκμήνη, Καλλέα Σοφία

Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Μανώλης Πάνος, Ζακυνθινού – Ξάνθη Μαργαρίτα

Ημερομηνία Μελέτης: 2014

Ημερομηνία Κατασκευής: –

Επιφάνεια οικοπέδου: 5.002μ²

Συνολική επιφάνεια: 2.529,50μ²

Τιμητική διάκριση στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

point of new ideas / project description soon available