ΕΚ-mag // ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ special edition 2012 σελ.29-31

http://www.ek-mag.com/magazine-eshop/index.php?dispatch=products.view&product_id=90&m=Y