Το έργο “Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και κοινόχρηστοι χώροι διδασκαλίας Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία” στα 19 έργα -μεταξύ 154 συμμετοχών- που υποβλήθηκαν για τα Βραβεία ΔΟΜΕΣ 2016.

Συμμετοχή στην ομάδα μελέτης των ΧΖΑ architects